Danmarks Vindkrafthistoriske Samling

Page
Menu
News
Du er her:   Hjem > Nyhedsarkiv 2016-2019

Nyhedsarkiv 2016-2019

 

17. juli 2019 

Åbning af samlingen og rundvisninger i juli og august:

Igen i år vil samlingen være åben i sommerperioden, dvs. hver onsdag eftermiddag, første gang 17. juli og sidste gang den 7. august.

Rundvisningerne starter kl. 13.30 og varer ca. 2 timer. Rundvisningerne er gratis og forudbestilling (tlf. 2924 3228 el. 9734 1289) er kun nødvendig for grupper på mere end 5 personer

En smagsprøve på, hvad man kan se og høre om - kan hentes her (PDF-dokument): Rundvisninger 2018

Her findes samlingen - detaljeret vejledning findes her (pdf).

 

25. januar 2019 

Tilbud på Årsskrifter - se mere her Tilbud

Ny mølle til samlingen - Læs mere her

Herunder: Adskillelse af mølletårn og aksel med krøjerotorer af den nye mølle i samlingen
 

29. marts 2018

Årsskriftet for 2018 udkommet

12 årgang af årsskriftet "Kapitler af Vindkraftens Historie i Danmark”, der udgives i samarbejde med Energimuseet, Poul la Cour Museet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, er nu udkommet.

Aarsskrift 2018

Her fortæller den danske vinge-pioner Erik Grove-Nielsen om udviklingen af de glasfibervinger, der sad på de fleste af de danske møller, der blev produceret i pionér-årene 1979-86. Jytte Thorndahl fortæller om verdens første havmøllepark - Vindeby Offshore - der blev etableret i 1991 og taget ned i 2017. En af møllerne kan nu ses på Energimuseet i Tange.

 Årskriftet indeholder også en indholdsfortegnelse for de 12 årgange og en præsentation af 10 af de mølletyper, der i årene 1860-1979 prægede den udvikling, der var en del af baggrunden for de moderne danske vindmøllers succes. En introduktion til artiklen kan hentes her (pdf-dokument).

 For at læse mere om årsskrifterne og hvordan de kan købes, klik her: => Årsskrifter

 En samlet oversigt kan ses herunder:

 Aarsskrifter Oversigt

  

27. december 2017

 Den amerikanske vindmølleforfatter Paul Gipe, der har udgivet en lang række bøger om vindenergi (senest den 560 side store “Wind Energy for the Rest of Us” fra 2016) bragte i slutningen af september en anmeldelse af gårdmøllebogen på sin hjemmeside wind-works.org.

 Det har givet anledning  til flere henvendelser fra udlandet - men da de færreste af de potentielle læsere forstår dansk giver det problemer. Men der er hjælp til dem undervejs. I løbet af januar vil et fyldigt engelsk resumé (23 sider) med henvisning til bogens illustrationer, tabeller og grafer blive tilgængelig som en pdf-fil her på hjemmesiden.

 Ved udgangen af november var der 23 danske biblioteker, der havde anskaffet bogen. Se mere om denne bog under "Marts 2017" under "Gamle nyheder", se linket neden for billedet.

 

1. Juni 2017

Åbning af samlingen og rundvisninger i juli og august:

Igen i år vil samlingen være åben i sommerperioden, dvs. hver onsdag eftermiddag, første gang 12. juli og sidste gang den 16. august. 

En smagsprøve på, hvad man kan se og høre om - kan hentes her (PDF-dokument): Rundvisninger 2017

Et indblik i samlingen kan ses herunder

 

 Rundvisningerne er gratis, starter kl. 13.30 og varer ca. 2 timer. Der er ikke krav om forhåndstilmelding, men vi vil gerne have besked dagen før fra grupper på mere end 5 personer - venligst send mail til sekretæren. 

Samlingen findes i Lem - klik på menu-punktet "Samlingen" - hvor der findes adresse og kort. En mere detaljeret vejledning findes her (pdf).

 

 

Marts 2017 

  

Bogen, der fortæller historien om de gårdmøller, der i mange år satte deres præg på landskabet – ikke mindst I Nord- og Vestjylland – er nu udkommet.
Læs mere om bogen og om gårdmølleprojektet her - Klik på gårdmølleprojektet.

Et rettelsesblad (26. april 2017) til bogen kan hentes her: Korrektioner

Bogen kan købes for 90 kr incl. forsendelsesomkostninger ved henvendelse til foreningens sekretær - klik på "Mail til sekretæren" nederst til venstre i menu-linjen.

Oktober, 2016

 

Efterårsferien: Besøg Hjerl Hede - og se her, hvad gårdmøllerne blev brugt til

Den 5-vingede klapsejler på Frilandsmuseet Hjerl Hede er ikke blot den eneste bevarede mølle af denne type. I den lade, den er opstillet ved, er der også bevaret et komplet mekanisk transmissionsystem, der viser, hvad gårdmøllerne blev brugt til. Samtidig kan man i laden se flere af de maskiner, møllen kunne drive – bl.a. kværn og tærskeværk.

I juli blev der opsat plancher, hvor man udenpå ladeporten kan læse om møllens historie - og inde i laden om de maskiner, den blev brugt til at drive - og om gårdmøllerne. Layout, billeder og tekst til plancherne blev leveret af DVS som en del af gårdmølleprojektet.

Museet har lukket efter sommersæsonen, men er åbent i efterårsferien fra 15. til 23. oktober og i de tre første weekender i december er der den traditionelle ”levendegørelse” (der dog ikke omfatter møllen og maskinerne i laden).

DVS har for tiden fokus på Gårdmøller: Se mere om dette her: Gårdmølleprojektet

 

August, 2016

Sommerens sidste rundvisninger i Lem: 17. og 24. august

Onsdag den 24. August afholdes den sidste af sommerens 6 rundvisninger i samlingen i Lem. Ved de tidligere arrangementer har vi både haft gæster fra lokalområdet og turister langvejs fra.

Rundvisningen starter kl. 13.30 og varer ca. 1½ time. Arrangemetet er gratis og forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

På billederne fra en af rundvisningerne i juli er formanden for DVS, Birger T. Madsen guide. (Fotos: Jafar Hosseini).

Selv om rundvisningerne i sommerferien slutter den 24/8 behøver man ikke at vente til næste sommer, hvis man vil besøge samlingen i Lem. Foreninger, firmaer, skoler og andre interesserede grupper kan lave aftale om en rundvisning i samlingen hele året igennem.

Se mere her: Samlingen

 

August, 2016

DVS-foto på forsiden af ”Naturlig Energi”

Søe Hovedgaard:                   Skyumgaard:

soehovedgaard

Skyum

 

På forsiden af Danmarks Vindmølleforenings månedsmagasin ”Naturlig Energi” er der i august en 6-vinget klapsejler. Årsager er, at magsinet bringer en 6-siders artikel om gårdmøller, skrevet af Benny Christensen, DVS. Vi er glade for lejligheden til at gøre magasinets læsere opmærksomme på gårdmøllernes historie og vores aktuelle gårdmølleprojekt.

En enkelt fejl har dog sneget sig ind undervejs. Det angives, at forsidebilledet (det øverste billede til venstre herfor) viser møllen på Skyumgaard i Thy – men det er faktisk møllen på Søe Hovedgaard på det nordlige Mors. Den anden mølle er vist på et billede i artiklen (se det nederste foto).

Begge møller var bygget af D.M. Heide. Møllen på Skyumgaard havde 7 klapper pr. vinge og en diameter på 27 fod (8,5 m). Den blev taget ned omkring 1992. Møllen på Søe Hovedgaard var lidt større (33 Fod / 10,35 m diameter) og havde 9 klapper pr. vinge. Det var den sidste klapsejler, der var i brug. Den blev opstillet i 1933 og blev 60 år efter stadig brugt til at male foderkorn. Den blev taget ned i 2008.

Begge fotos er taget af Flemming Hagensen, der var med til at starte DVS i 1997 og bestyrelsesmedlem til sin død i 2012.

 

April, 2016

Gårdmølleprojektet

DVS opfordrer folk, der ved noget om gårdmøller til at henvende sig til foreningen.

Lige fra starten på DVS i 1997 har vi bl.a. haft som et af vores mål at sikre historien om de over 16.000 gårdmøller, der fra ca. 1865 til 1920 for første gang satte Danmark på vindkraftens verdenskort.  

Men stadig har hverken vi – eller andre – fortalt hele historien om gårdmøllerne. Vi ved, at mange brikker til den findes, ikke mindst rundt om i de lokalhistoriske arkiver og på de lokale museer. Og nu vi vi forsøge at samle så mange brikker, at vi kan være bekendt at præsentere dem på en udstilling og i bogform – forhåbentlig engang i 2017. 

Vi håber også, at mange vil være med til at hjælpe med materiale og oplysninger til det store puslespil.

Læs mere om projektet her

April, 2016

Verdens første nettilsluttede mølle - 1921

Ifølge Paul Gipe's hjemmeside var verdens første nettilsluttede vindmølle en dansk Agricco-mølle. Se hele nyheden her: Agricco  - En lille rettelse til Paul Gipes hjemmeside: Det var først i 1921, at møllen blev nettilsluttet! 

Historien om Agricco-møllen kan læses på side 16-22 i det nyeste årsskrift (se under Vindhistorie - Årsskrifter) 

 

Februar, 2016

Det sidste nye årsskrift udkommer

Se mere under punktet

"Vindmøllehistorie" og "Årsskrifter"

Årsskrifterne kan som sædvanligt købes ved henvendelse til foreningens sekretær - jf. kontaktinformation nederst på siden - "Kontakt til foreningen".

  

 

 

 

 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News

Copyright

Med mindre andet er angivet, tilhører alle rettighederne til  materialet på på denne hjemmeside Danmarks Vindkraftshistoriske Samling.

Kontakt til foreningen

Alle henvendelser til foreningen bedes gå til sekretæren:
Kurt Ganer-Tolsøe
Geflevej 80, 6960 Hvide Sande
k.g.tolsoee@gmail.com

 

Webmasterwebmaster@vindhistorie.dk

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login