Årsskrifter

De 28 sider af det fælles årsskrift ”Kapitler af vindkraftens historie i Danmark” indeholder hver gang 4-5 artikler, der kaster nyt lys og mere overblik over vindmøllehistorien fra de første gårdmøller slutningen af 1800-tallet og de el-producerende møller omkring 1900 – og helt op til de moderne vindmøllers gennembrud og de nyeste havmølleparker.

Artiklerne er hver gang leveret af de 4 samarbejdspartnere, der ud over DVS er Energimuseet i Tange (tidl. Elmuseet), Poul la Cour Museet i Askov og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. De 10 første årgange kan alle stadig købes ved henvendelse til foreningen sekretær (se midterste nyhedsboks for neden på siden her).

Priser:

Årgang 2016: 40 kr/skrift - tidligere årgange 20 kr/skrift

Porto: 1 skrift 27 kr, 2-3 skrifter 35 kr, 4 - 7 skrifter 46 kr

Betaling via bankoveførsel.

Her er en oversigt over emnerne i de enkelte årgange.

2016

 

De tidlige gårdmøller - før og efterår 1862

Poul la Cours Kratostat - Hvorfor glippede det amerikanske patent,,?

Danmarks første vindmølle til vekselstrøm 1921-24

Den rigtige mølle på det forkerte tidspunkt

Danske vindmøller som international inspiration

En mere udførlig beskrivelse kan hentes her: Indholdsfortegnelse

2015    
Fokus på de nord- og vestjyske gårdmøller
Fra forsøgsmølle til læringssted
Kraftværkernes vindmølleparker 2004-2013
Husstandsmøllerne vender tilbage
 
2014  
Stokmøllen i Nymindegab
En glemt mølletype er blevet synlig igen
Kraftværkernes vindmølleparker 1987-2003
Over grænserne - tidlig dansk indflydelse
10 års samarbejde om dansk vindmøllehistorie
Her kan vindmøllehistorien stadig ses
2013  

Poul la Cour og de andre pionerer (1887-1903).

Vindmøller med ryggen mod vinden.

Elværkernes møller 1977-1988.

Husstandsmøller - en ny slags vedvarende energi.

Flemming Hagesen 1935-2012

2012

 

I 2012 blev der ikke udgivet noget årsskrift. I stedet kom bogen "Fra husmøller til havmøller", der gav en samlet oversigt over de sidste 150 års vindmøllehistorie.
 2011

 

En vindmølle i baghaven - om vindmøllepioneren Chr. Risager.

Vindmølleindustriens vestjyske rødder (1975-1982).

Historien bag NIVE-møllen.

Et mærkeligt hus i Askov.

Pakistansk hjælp til historiske danske vindmøller.

2010

 

Poul la Cours vindtunnelforsøg - 1891-1900.

To vindmøller på en sjællandsk gård.

Johannes Juul og hans møller 1948-1957.

Pionermøllerne fra 1975-1990 på Folkecenteret.

2009 

 

Vindmøllerne og kulturarven.

Vindmøllehistorie i lokalt perspektiv (Lemvig kommune).

La Cour møllen på Sluseholmen ved Kalvebod (1904-1957).

Historien om vindmøller og møllelaug på Sydals.

Tvindmøllen viste vej.

2008   

Dansk Vindelektrisitets Selskab - Den første forening til fremme af vindkraft 1904-1915.

F.L.S.-Aeromotoren 1940-1944.

Hjemmebygggede vindmøller på vardeegnen (1945).

Jean Fischer - den første blandt pionererne.

2007   

Byernes vindmøller (1880-1905).

Poul la Cours teknologiske og tekniske kraftcentrum i Askov.

Richmond propelmøller under anden verdenskrig (1940-1942).

Nogle af ideerne, der forsvandt undervejs (Utraditionelle vindmøller i 1970'erne).

2005  

Den tidlige danske vindmølleindustri 1876-1920.

Poul la Cour's kratostat.

Gedsermøllen - banebrydende dansk vindmølleteknik i 1967.

Vingerne er kernen i det hele (Om glasfibervingernes udvikling).

 2004  

Rekonstruktion af vindtunneller og kratostat i Askov.

Klapsejlermøllen i Nymindgab.

Lokal vindmølleproduktion i Vestjylland 1900-1920.

Historien om Kuriant-møllen.

Udviklingen af det integrerede vindmøllegear i 1980-erne. 

 2003

 

 
Udgivet i anledningen af udstillingen "Vinden som vestjysk energikilde" på Hjerl Hede Frilandmuseum. (I forbindelse med Ringkøbing amts kulturfestival "VINDEN") næsten udsolgt
 2002

Udgivet i forbindelse med DVS forste udstilling med samme titel på Skjern Vindmølle (Skjern-Egvad Museum) udsolgt
2001

 
DVS' første publikation (kan stadig købes)